1. Askonsdagen och Fastan
    På onsdag den 14 februari firar vi Askonsdagen som börjar Fastan. På askonsdagen och långfredagen är man förpliktad till fasta och abstinens. Den heliga mässan kommer att firas klockan 18.30 och på polska kl. 20:00.
    Under fastan kommer vi att uppleva Herrens lidandes mysterier under Korsvägsandakt. Gudstjänsten ska vi fira på svenska klockan 17.30 och på polska klockan 19.30. 

     

  2. Mässordning i vår församling:

Tisdag 18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan på svenska
Onsdag 18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan på svenska
19:15 – lectio divina på svenska
Torsdag
18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan på svenska
Fredag
17:30 – Tillbedjan inför Allraheligaste Sakramentet
18:30 – mässan
Lördag
17:30 – rosenkransbön
18:00 – mässan på svenska
Söndag
08:00 – mässan på polska
10:00 – mässan på svenska
15:00 – mässan på svenska
17:00 – mässan på polska

 

Expeditionstid:

Tisdag – Torsdag kl. 19.00-20.00 (efter kvällsmässa)
Fredag kl. 15.00-17.00
eller boka tid via telefon