1. Församlingsfest
    Vi bjuder in till församlingsfesten som avslutar katekesåret. Festen äger rum efter mässan kl. 10:00 söndagen den 2 juni. Olika aktiviteter för barn och en gemensam knytkalasbuffé planeras.
    Jag ber om kontakt med kyrkoherden dem som är villiga att engagera sig i organisationen och ta med något till det gemensamma bordet.

  2. Sommargudstjänstschemat
    Från och med söndagen den 2 juni införs sommargudstjänstschemat i vår församling. Under sommaren kommer endast två mässor att firas på söndagar. Högmässa på svenska kl. 10:00 och mässan på polska kl. 17:00.
    Från och med första söndagen i september firas återigen 4 mässor enligt nuvarande ordning.

  3. Mässordning i vår församling

Tisdag 18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan
Onsdag 18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan på svenska
19:05  lectio divina på svenska
Torsdag
18:00 – rosenkransbön
18:30mässan
Fredag
17:30 – tillbedjan inför Allraheligaste Sakramentet
18:30 – mässan på svenska 
Lördag
17:30 – rosenkransbön
18:00 – mässan på svenska
Söndag
Kristi Kropps och Blods högtid
10:00 – mässan på svenska
17:00 – mässan på polska

Expeditionstid:

Tisdag – Torsdag kl. 19.00-20.00 (efter kvällsmässa)
Fredag kl. 15.00-17.00
eller boka tid via telefon