1. Reträtt i fastan
  Som årets reträtt inbjuder vi er att träffa Vår Fru Maria i Medjugorjes anda. I vår församling kommer vi att gästa Elena, som har bott i Medjugorje i flera år. Elena kommer att dela med oss av vittnesbördet om sin upplevelse av att träffa Maria i sitt liv och leda en gemensam bön och rosenkransen i Medjugories anda. Reträttensordning är följande:

  9 mars (lördag): 13:00 – individuell bön inför Allraheligaste Sakramentet och möjlighet till bikt
  16:00 – möte med Elena och tillbedjan på polska
  18:00 – mässan på svenska
  10 mars (söndag): 10:00 – mässan på svenska
            – möte med Elena och tillbedjan på svenska

 2. Mässordning i vår församling:

Tisdag 18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan
Onsdag
18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan på svenska
19:15 – lectio divina på polska
Torsdag
18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan
Fredag
17:30 – korsvägsandakt på svenska 
18:30 – mässan
19:30 – korsvägsandakt på polska
Lördag
17:30 – rosenkransbön
18:00 – mässan på svenska
Söndag
08:00 – mässan på polska
10:00 – mässan på svenska
15:00 – mässan på svenska
17:00 – mässan på polska

 

Expeditionstid:

Tisdag – Torsdag kl. 19.00-20.00 (efter kvällsmässa)
Fredag kl. 15.00-17.00
eller boka tid via telefon

Så firar vi fastan 2024

Varje år manar kyrkan oss enligt gammal tradition till bön, fasta och bot som förberedelse för påskhögtiden. Jesus själv fastade 40 dagar i öknen, och vi är kallade att förena oss med honom. Fastan vill hjälpa oss att bli mindre beroende av det materiella. Medan kroppen fastar får själen näring. Fastan uttrycker också vår solidaritet med hungrande människor i världen. Det finns många sätt att markera fastetiden. Man kan exempelvis avstå från sötsaker, tobak, alkohol, kaffe, biobesök och annan underhållning eller alltför mycket tv-tittande, dataspelande och internetsurfande.

Faste- och abstinensdagar
På askonsdagen och långfredagen är man förpliktad till fasta och abstinens. Fastebudet gäller alla vuxna tills de fyllt 60 år, abstinensen – budet att avstå från kött – alla som har fyllt 14 år.
Botdagar På fredagarna under hela året skall alla som fyllt 14 år uppfylla den av kyrkan föreskrivna botgöringen. Detta sker t.ex.
- genom att avstå från kött eller något annat slag av mat,
- genom att avstå från alkohol eller rökning eller någon annan njutning,
- genom att avstå från all mat längre än vanligt; de pengar som man på så sätt kan spara kan man skänka åt de nödlidande,
- genom att ägna särskild uppmärksamhet åt familjens gemensamma bön, genom att delta i den heliga mässan, sakramentstillbedjan eller korsvägsandakten,
- genom att speciellt uppmärksamma dem som är fattiga, sjuka, åldringar eller ensamma.
Var och en kan fritt följa den form för bot som han eller hon vill följa under vanliga fredagar och den behöver inte alltid vara densamma. Det är ingen synd, om någon inte uppfyller sin botplikt någon fredag. En allvarlig avsikt att göra bot är dock förpliktande.

Fasteoffret
Informationsbrev om fasteinsamlingen 2023 och affischer har nu gått ut till alla församlingar i vårt katolska stift och till alla fasta gåvogivare. Caritas Sverige skickar ut information om de länder dit de insamlade medlen kommer att skickas efter påsk i år. Stiftets fasteoffer kommer som vanligt att tas i våra församlingar under mässorna på Palmsöndagen som i år infaller den 24 mars. Det är också möjligt att under hela fastan och påsken skänka en gåva direkt till Caritas Sveriges 90 konto: biståndskonto bg 900–4789; eller swisha till 900 4789. Märk din gåva ”Fasteinsamlingen”

Påskkommunion och -bikt
Att vi får gå till kommunion och bikt är en stor nåd. Påsktiden påminner oss om detta. Påskplikten omfattar påskkommunionen, som är och förblir obligatorisk för varje katolik som mottagit sin första kommunion. Förpliktelsen till årlig bikt gäller i strikt mening endast dem som begått svåra synder. Andra är inbjudna att bikta sig inför påsken, vilket är naturligt för varje katolik. Eftersom vi lever i ett land med stora avstånd är tiden för påskkommunion utsträckt till 14 veckor, från och med första söndagen i fastan den 18 februari till och med heliga Trefaldighets dag den 26 maj 2024. Det är angeläget att prästerna erbjuder många tillfällen till bikt. Det är också önskvärt att de troende som vill får möjlighet att bikta för en präst som förstår deras modersmål.

Prenumeration av katolska tidskrifter
Om man vill intensifiera sitt kristna liv är det viktigt att även hålla sig informerad om vad som händer i kyrkan – både här i Sverige och i den stora världen. Därför rekommenderar jag i detta sammanhang alla att prenumerera på de katolska tidskrifterna Signum och Karmel samt att läsa församlingsmeddelanden och församlingsblad. Från och med januari 2024 ingår Katolskt magasin i kyrkoavgiften; alla katoliker i Sverige kan få Katolskt magasin utan kostnad, tack vare att prenumerationen betalas av Stockholms katolska stift. Det som krävs för att få tidningen är att prenumeranten är registrerad medlem i Stockholms katolska stift och själv anmäler sitt intresse för en kostnadsfri prenumeration. Till sist vill jag tacka alla som genom kyrkoavgiften eller på annat sätt har understött kyrkan och hennes verksamhet.

Kardinal Anders Arborelius OCD

 

 1. Askonsdagen och Fastan
  På onsdag den 14 februari firar vi Askonsdagen som börjar Fastan. På askonsdagen och långfredagen är man förpliktad till fasta och abstinens. Den heliga mässan kommer att firas klockan 18.30 och på polska kl. 20:00.
  Under fastan kommer vi att uppleva Herrens lidandes mysterier under Korsvägsandakt. Gudstjänsten ska vi fira på svenska klockan 17.30 och på polska klockan 19.30.

 2. Reträtt i fastan
  Som årets retreat inbjuder vi er att träffa Vår Fru Maria i Medjugorjes anda. I vår församling kommer vi att gästa Elena, som har bott i Medjugorje i flera år. Elena kommer att dela med oss av vittnesbördet om sin upplevelse av att träffa Maria i sitt liv och leda en gemensam bön och rosenkransen i Medjugories anda. Reträttensordning är följande:

  9 mars (lördag): 13:00 – individuell bön inför Allraheligaste Sakramentet och möjlighet till bikt
  16:00 – möte med Elena och tillbedjan på polska
  18:00 – mässan på svenska
  10 mars (söndag): 10:00 – mässan på svenska
            – möte med Elena och tillbedjan på svenska

   

 3. De sjukas världsdag
  Den 11 februari är minnesdagen av Vår Fru av Lourdes, vilket också är de sjukas världsdag. Eftersom denna dag i år infaller på söndag, inbjuder vi er att be tillsammans för de sjuka i vår församling på tisdag den 13 februari. I slutet av mässan kommer man att kunna ta emot de sjukas smörjelsens sakramentet.

 4. Mässordning i vår församling:

Tisdag 18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan
Onsdag
Askonsdagen
18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan på svenska
20:00 – mässan på polska
Torsdag
18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan
Fredag
17:30 – korsvägsandakt på svenska 
18:30 – mässan
19:30 – korsvägsandakt på polska
Lördag
17:30 – rosenkransbön
18:00 – mässan på svenska
Söndag
08:00 – mässan på polska
10:00 – mässan på svenska
15:00 – mässan på svenska
17:00 – mässan på polska

 

Expeditionstid:

Tisdag – Torsdag kl. 19.00-20.00 (efter kvällsmässa)
Fredag kl. 15.00-17.00
eller boka tid via telefon

Så firar vi fastan 2024

Varje år manar kyrkan oss enligt gammal tradition till bön, fasta och bot som förberedelse för påskhögtiden. Jesus själv fastade 40 dagar i öknen, och vi är kallade att förena oss med honom. Fastan vill hjälpa oss att bli mindre beroende av det materiella. Medan kroppen fastar får själen näring. Fastan uttrycker också vår solidaritet med hungrande människor i världen. Det finns många sätt att markera fastetiden. Man kan exempelvis avstå från sötsaker, tobak, alkohol, kaffe, biobesök och annan underhållning eller alltför mycket tv-tittande, dataspelande och internetsurfande.

Faste- och abstinensdagar
På askonsdagen och långfredagen är man förpliktad till fasta och abstinens. Fastebudet gäller alla vuxna tills de fyllt 60 år, abstinensen – budet att avstå från kött – alla som har fyllt 14 år.
Botdagar På fredagarna under hela året skall alla som fyllt 14 år uppfylla den av kyrkan föreskrivna botgöringen. Detta sker t.ex.
- genom att avstå från kött eller något annat slag av mat,
- genom att avstå från alkohol eller rökning eller någon annan njutning,
- genom att avstå från all mat längre än vanligt; de pengar som man på så sätt kan spara kan man skänka åt de nödlidande,
- genom att ägna särskild uppmärksamhet åt familjens gemensamma bön, genom att delta i den heliga mässan, sakramentstillbedjan eller korsvägsandakten,
- genom att speciellt uppmärksamma dem som är fattiga, sjuka, åldringar eller ensamma.
Var och en kan fritt följa den form för bot som han eller hon vill följa under vanliga fredagar och den behöver inte alltid vara densamma. Det är ingen synd, om någon inte uppfyller sin botplikt någon fredag. En allvarlig avsikt att göra bot är dock förpliktande.

Fasteoffret
Informationsbrev om fasteinsamlingen 2023 och affischer har nu gått ut till alla församlingar i vårt katolska stift och till alla fasta gåvogivare. Caritas Sverige skickar ut information om de länder dit de insamlade medlen kommer att skickas efter påsk i år. Stiftets fasteoffer kommer som vanligt att tas i våra församlingar under mässorna på Palmsöndagen som i år infaller den 24 mars. Det är också möjligt att under hela fastan och påsken skänka en gåva direkt till Caritas Sveriges 90 konto: biståndskonto bg 900–4789; eller swisha till 900 4789. Märk din gåva ”Fasteinsamlingen”

Påskkommunion och -bikt
Att vi får gå till kommunion och bikt är en stor nåd. Påsktiden påminner oss om detta. Påskplikten omfattar påskkommunionen, som är och förblir obligatorisk för varje katolik som mottagit sin första kommunion. Förpliktelsen till årlig bikt gäller i strikt mening endast dem som begått svåra synder. Andra är inbjudna att bikta sig inför påsken, vilket är naturligt för varje katolik. Eftersom vi lever i ett land med stora avstånd är tiden för påskkommunion utsträckt till 14 veckor, från och med första söndagen i fastan den 18 februari till och med heliga Trefaldighets dag den 26 maj 2024. Det är angeläget att prästerna erbjuder många tillfällen till bikt. Det är också önskvärt att de troende som vill får möjlighet att bikta för en präst som förstår deras modersmål.

Prenumeration av katolska tidskrifter
Om man vill intensifiera sitt kristna liv är det viktigt att även hålla sig informerad om vad som händer i kyrkan – både här i Sverige och i den stora världen. Därför rekommenderar jag i detta sammanhang alla att prenumerera på de katolska tidskrifterna Signum och Karmel samt att läsa församlingsmeddelanden och församlingsblad. Från och med januari 2024 ingår Katolskt magasin i kyrkoavgiften; alla katoliker i Sverige kan få Katolskt magasin utan kostnad, tack vare att prenumerationen betalas av Stockholms katolska stift. Det som krävs för att få tidningen är att prenumeranten är registrerad medlem i Stockholms katolska stift och själv anmäler sitt intresse för en kostnadsfri prenumeration. Till sist vill jag tacka alla som genom kyrkoavgiften eller på annat sätt har understött kyrkan och hennes verksamhet.

Kardinal Anders Arborelius OCD

 

 1. Askonsdagen och Fastan
  På onsdag den 14 februari firar vi Askonsdagen som börjar Fastan. På askonsdagen och långfredagen är man förpliktad till fasta och abstinens. Den heliga mässan kommer att firas klockan 18.30 och på polska kl. 20:00.
  Under fastan kommer vi att uppleva Herrens lidandes mysterier under Korsvägsandakt. Gudstjänsten ska vi fira på svenska klockan 17.30 och på polska klockan 19.30. 

   

 2. Mässordning i vår församling:

Tisdag 18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan på svenska
Onsdag 18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan på svenska
19:15 – lectio divina på svenska
Torsdag
18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan på svenska
Fredag
17:30 – Tillbedjan inför Allraheligaste Sakramentet
18:30 – mässan
Lördag
17:30 – rosenkransbön
18:00 – mässan på svenska
Söndag
08:00 – mässan på polska
10:00 – mässan på svenska
15:00 – mässan på svenska
17:00 – mässan på polska

 

Expeditionstid:

Tisdag – Torsdag kl. 19.00-20.00 (efter kvällsmässa)
Fredag kl. 15.00-17.00
eller boka tid via telefon

 

 

 1. Julkrubbans jubileum
  I samband med 800-årsjubileet av den första julkrubban som byggdes av den helige Franciskus i Greccio, fram till den 2 februari, kan man få fullständig avlat genom att besöka julkrubban och bön i vår kyrka.

 2. Stöd för mission i Gabon
  Välkomnar vi br. Daniel idag i vår församling. Broder Daniel är missionär i Gabon. De intresserade kan stödja våra missionärers arbete ekonomiskt genom att köpa souvenirer från Afrika.

 3. Gratis prenumeration på Katolsk Magasin
  Alla registrerade medlemmar i katolska kyrkan i Sverige kan prenumerera Katolsk Magasin gratis. Mer information finns på lapparna med kungörelser och anslagstavlan. 

   

  prenumeration
  qrFyll i Formuläret
  (direktlänk via qr-koden)

   

 4. Mässordning i vår församling

Tisdag 18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan på svenska
Onsdag 18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan på svenska
19:15 – ingen lectio divina
Torsdag
18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan på svenska
Fredag
Första fredag
17:30 – Tillbedjan inför Allraheligaste Sakramentet
18:30 – mässan
Lördag
Första lördag
17:00 – Tillbedjan inför Allraheligaste Sakramentet
18:00 – mässan på svenska
Söndag
Kyndelsmässodagen,
Herrens frambärande i templet
08:00 – mässan på polska
10:00 – mässan på svenska
15:00 – mässan på svenska
17:00 – mässan på polska

 

Expeditionstid:

Tisdag – Torsdag kl. 19.00-20.00 (efter kvällsmässa)
Fredag kl. 15.00-17.00
eller boka tid via telefon