1. Advent
   Idag är den sista söndagen i kyrkoåret. Nästa söndag inleder vi det nya kyrkoåret med första söndagen i advent.

  2. Rorate Mässa om Guds Moder Maria
   Varje onsdag i advent inbjuder vi till Rorate Mässa om Guds Moder Maria. Mässan firas enligt församlings ordning kl. 18:30. Vi bjuder särskilt in alla barn.

  3.  Församlings adventsreträtt
   Årets adventsreträtt äger rum den 15–17 december. Reträtten kommer att genomföras på engelska (med översättning till svenska) och polska av p. Piotr Owczarz, kapucinbroder från Warszawa.


   Mässordning under adventsreträtt:

   Fredag
   15 december
   17:30 – tillbedjan inför Allra Heligaste Sakramentet 
   18:30 – mässan på svenska
   20:00 – mässan på polska
    Lördag
   16 december
   13:00-16:00 – bikt och tillbedjan 
   16:00 – mässan på polska
   18:00 – mässan på svenska
   Söndag
   17 december
   08:00 – mässan på polska
   10:00 – mässan på svenska
   15:00 – mässan på svenska
   17:00 – mässan på polska


  4. Samling till två barnhem
   Våra församlingsmedlemmar organiserar en julklapp för barn från barnhemmen i Brodnica och Książki i Polen. Som församling vill vi också engagera oss i denna hjälp. Om man vill ge dessa barn lite glädje till jul kan man ta med sig godis, nya leksaker eller kläder (även begagnade) till kyrkan. I båda husen bor barn i åldrarna 2 till 18 år.
   Samlingen avslutas den 30 november.

  5. Mässordning i vår församling

Tisdag 18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan
Onsdag 18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan på svenska
19:15 – lectio divina på polska
Torsdag
18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan på svenska
Fredag
Första fredag
17:30 – Tillbedjan inför Allraheligaste Sakramentet
18:30 – mässan
Lördag
Första lördag
17:00 – Tillbedjan inför Allraheligaste Sakramentet
18:00 – mässan
Söndag
08:00 – mässan på polska
10:00 – mässan på svenska
15:00 – mässan på svenska
17:00 – mässan på polska
   

 

Expeditionstid:

Tisdag – Torsdag kl. 19.00-20.00 (efter kvällsmässa)
Fredag kl. 15.00-17.00
eller boka tid via telefon

 

 

 

  1. Bön för de avlidna
   Under hela november månad minns vi de döda på ett alldeles särskilt sätt i våra böner. Vi kommer att be för de avlidna som ni skriver ner på en lapp och lämnar i sakristian. Var snälla och ta en lapp som finns bredvid kungörelser på korridoren.
   Skriv namnen på alla de avlidna som ni vill att vi ska be för och tänk på att skriva tydligt så att det blir lätt att läsa.
   Vi ska be för de avlidna under rosenkransen på vardagar 30 minuter innan mässan och under mässan på lördagar kl. 18:00.

  2. Samling till två barnhem
   Våra församlingsmedlemmar organiserar en julklapp för barn från barnhemmen i Brodnica och Książki i Polen. Som församling vill vi också engagera oss i denna hjälp. Om man vill ge dessa barn lite glädje till jul kan man ta med sig godis, nya leksaker eller kläder (även begagnade) till kyrkan. I båda husen bor barn i åldrarna 2 till 18 år.
   Samlingen avslutas den 30 november.

  3. Mässordning i vår församling

Tisdag
18:00 – rosenkransbön
18:30
– mässan
Onsdag
18:00 – rosenkransbön
18:30
– mässan på svenska
19:15 – lectio divina på svenska
Torsdag
18:00 – rosenkransbön
18:30
– mässan på svenska
Fredag
17:30 – Tillbedjan inför Allraheligaste Sakramentet
18:30 – mässan
Lördag
17:30 – rosenkransbön
18:00
mässan
Söndag
Kristus Konungens högtid
08:00 – mässan på polska
10:00
mässan på svenska
15:00 – mässan på svenska
17:00 – mässan på polska
   

 

Expeditionstid:

Tisdag – Torsdag kl. 19.00-20.00 (efter kvällsmässa)
Fredag kl. 15.00-17.00
eller boka tid via telefon

 

 

  1. Bön för de avlidna
   Under hela november månad minns vi de döda på ett alldeles särskilt sätt i våra böner. Vi kommer att be för de avlidna som ni skriver ner på en lapp och lämnar i sakristian. Var snälla och ta en lapp som finns bredvid kungörelser på korridoren.
   Skriv namnen på alla de avlidna som ni vill att vi ska be för och tänk på att skriva tydligt så att det blir lätt att läsa.
   Vi ska be för de avlidna under rosenkransen på vardagar 30 minuter innan mässan och under mässan på lördagar kl. 18:00.

  2. Mässordning i vår församling

Tisdag
18:00 – rosenkransbön
18:30
– mässan
Onsdag
18:00 – rosenkransbön
18:30
– mässan på svenska
19:15 – lectio divina på polska
Torsdag
18:00 – rosenkransbön
18:30
– mässan på svenska
Fredag
17:30 – Tillbedjan inför Allraheligaste Sakramentet
18:30 – mässan
Lördag
17:30 – rosenkransbön
18:00
mässan
Söndag
08:00 – mässan på polska
10:00
mässan på svenska
15:00 – mässan på svenska
17:00 – mässan på polska
   

 

Expeditionstid:

Tisdag – Torsdag kl. 19.00-20.00 (efter kvällsmässa)
Fredag kl. 15.00-17.00
eller boka tid via telefon

 

 

  1. Diakon Erik Kennet Pålssons begravning
   Begravningsmässa ska äga rum den 8 november kl. 15.00 i Sankt Eriks katolska domkyrka.
   Jordfästningen äger rum den 10 november kl. 13.00 på Skogskyrkogårdens katolska del.

  2. Bön för de avlidna
   Under hela november månad minns vi de döda på ett alldeles särskilt sätt i våra böner. Vi kommer att be för de avlidna som ni skriver ner på en lapp och lämnar i sakristian. Var snälla och ta en lapp som finns bredvid kungörelser på korridoren.
   Skriv namnen på alla de avlidna som ni vill att vi ska be för och tänk på att skriva tydligt så att det blir lätt att läsa.
   Vi ska be för de avlidna under rosenkransen på vardagar 30 minuter innan mässan och under mässan på lördagar kl. 18:00.

  3. Mässordning i vår församling

Tisdag
18:00 – rosenkransbön
18:30
– mässan
Onsdag
18:00 – rosenkransbön
18:30
– mässan på svenska
19:15 – lectio divina på svenska
Torsdag
18:00 – rosenkransbön
18:30
– mässan på svenska
Fredag
17:30 – Tillbedjan inför Allraheligaste Sakramentet
18:30 – mässan
Lördag
17:30 – rosenkransbön
18:00
mässan
Söndag
08:00 – mässan på polska
10:00
mässan för barn på svenska
15:00 – mässan på svenska
17:00 – mässan på polska
   

 

Expeditionstid:

Tisdag – Torsdag kl. 19.00-20.00 (efter kvällsmässa)
Fredag kl. 15.00-17.00
eller boka tid via telefon