1. Församlingsfest
  Vi bjuder in till församlingsfesten som avslutar katekesåret. Festen äger rum efter mässan kl. 10:00 söndagen den 2 juni. Olika aktiviteter för barn och en gemensam knytkalasbuffé planeras.
  Jag ber om kontakt med kyrkoherden dem som är villiga att engagera sig i organisationen och ta med något till det gemensamma bordet.

 2. Sommargudstjänstschemat
  Från och med söndagen den 2 juni införs sommargudstjänstschemat i vår församling. Under sommaren kommer endast två mässor att firas på söndagar. Högmässa på svenska kl. 10:00 och mässan på polska kl. 17:00.
  Från och med första söndagen i september firas återigen 4 mässor enligt nuvarande ordning.

 3. Mässordning i vår församling

Tisdag 18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan
Onsdag 18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan på svenska
19:05  lectio divina på svenska
Torsdag
18:00 – rosenkransbön
18:30mässan
Fredag
17:30 – tillbedjan inför Allraheligaste Sakramentet
18:30 – mässan på svenska 
Lördag
17:30 – rosenkransbön
18:00 – mässan på svenska
Söndag
Kristi Kropps och Blods högtid
10:00 – mässan på svenska
17:00 – mässan på polska

Expeditionstid:

Tisdag – Torsdag kl. 19.00-20.00 (efter kvällsmässa)
Fredag kl. 15.00-17.00
eller boka tid via telefon

 

 1. Bön till Marias ära under månad maj
  Maj månad är tillägnad på ett speciellt sätt till Guds Moder. På vardagar, i slutet av mässan och på fredagar, i slutet av tillbedjan, ber vi den lauretanska litanian till Marias ära.

 2. Församlingsfest
  Vi bjuder in till församlingsfesten som avslutar katekesåret. Festen äger rum efter mässan kl. 10:00 söndagen den 2 juni. Olika aktiviteter för barn och en gemensam knytkalasbuffé planeras.
  Jag ber om kontakt med kyrkoherden dem som är villiga att engagera sig i organisationen och ta med något till det gemensamma bordet.

 3. Sommargudstjänstschemat
  Från och med söndagen den 2 juni införs sommargudstjänstschemat i vår församling. Under sommaren kommer endast två mässor att firas på söndagar. Högmässa på svenska kl. 10:00 och mässan på polska kl. 17:00.
  Från och med första söndagen i september firas återigen 4 mässor enligt nuvarande ordning.

 4. Mässordning i vår församling

Tisdag 18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan
Onsdag 18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan på svenska
19:05  lectio divina på polska
Torsdag
18:00 – rosenkransbön
18:30mässan
Fredag
17:30 – tillbedjan inför Allraheligaste Sakramentet
18:30 – mässan på svenska 
Lördag
17:30 – rosenkransbön
18:00 – mässan på svenska
Söndag
Heliga Trefaldighets dag
08:00 – mässan på polska
10:00 – mässan på svenska
15:00 – mässan på svenska
17:00 – mässan på polska

Expeditionstid:

Tisdag – Torsdag kl. 19.00-20.00 (efter kvällsmässa)
Fredag kl. 15.00-17.00
eller boka tid via telefon

 

 1. Bön till Marias ära under månad maj
  Maj månad är tillägnad på ett speciellt sätt till Guds Moder. På vardagar, i slutet av mässan och på fredagar, i slutet av tillbedjan, ber vi den lauretanska litanian till Marias ära.

 2. Tillbedjan inför Pingstdagen
  Lördagen den 18 maj inbjuder vi till gemensam vaka under gudstjänst inför Pingstdagen. Efter kvällsmässan kommer vi att prisa Gud inför Allraheligaste Sakramentet genom sång och tacksägelse.

 3. Församlingsfest
  Vi bjuder in till församlingsfesten som avslutar katekesåret. Festen äger rum efter mässan kl. 10:00 söndagen den 2 juni. Olika aktiviteter för barn och en gemensam knytkalasbuffé planeras.
  Jag ber om kontakt med kyrkoherden dem som är villiga att engagera sig i organisationen och ta med något till det gemensamma bordet.

 4. Sommargudstjänstschemat
  Från och med söndagen den 2 juni införs sommargudstjänstschemat i vår församling. Under sommaren kommer endast två mässor att firas på söndagar. Högmässa på svenska kl. 10:00 och mässan på polska kl. 17:00.
  Från och med första söndagen i september firas återigen 4 mässor enligt nuvarande ordning.

 5. Mässordning i vår församling

Tisdag 18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan
Onsdag 18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan på svenska
19:05  lectio divina på svenska
Torsdag
18:00 – rosenkransbön
18:30mässan
Fredag
17:30 – tillbedjan inför Allraheligaste Sakramentet
18:30 – mässan på svenska 
Lördag
17:00 – rosenkransbön
18:00 – mässan på svenska
19:00 – tillbedjan inför Pingstdagen
Söndag 08:00 – mässan på polska
10:00 – mässan på svenska
15:00 – mässan på svenska
17:00 – mässan på polska

Expeditionstid:

Tisdag – Torsdag kl. 19.00-20.00 (efter kvällsmässa)
Fredag kl. 15.00-17.00
eller boka tid via telefon

 

 1. Bön till Marias ära under månad maj
  Maj månad är tillägnad på ett speciellt sätt till Guds Moder. På vardagar, i slutet av mässan och på fredagar, i slutet av tillbedjan, ber vi den lauretanska litanian till Marias ära.

 2. Konfirmation och Första Heliga Kommunion
  Ungdomar från vår församling fick i går konfirmationssakramentet. Om en väcka, lördagen 11:e och söndagen 12:e maj ska barn från vår församling ta emot Herren Jesu kropp för första gången i sin allra första kommunion. Jag ber er alla om bön för dessa barn och ungdomar och deras föräldrar, att de ska förbereda sig väl för dessa dagar och att Jesus kommer att leva i deras hjärtan och hem för evigt.

 3. Sommargudstjänstschemat
  Från och med söndagen den 2 juni införs sommargudstjänstschemat i vår församling. Under sommaren kommer endast två mässor att firas på söndagar. Högmässa på svenska kl. 10:00 och mässan på polska kl. 17:00. Från och med första söndagen i september firas återigen 4 mässor enligt nuvarande ordning.

 4. Tillbedjan inför Pingstdagenommargudstjänstschemat
  Lördagen den 18 maj inbjuder vi till gemensam vaka under gudstjänst inför Pingstdagen. Efter kvällsmässan kommer vi att prisa Gud inför Allraheligaste Sakramentet genom sång och tacksägelse.

 5. Församlingsfest
  Vi bjuder in till församlingsfesten som avslutar katekesåret. Festen äger rum efter mässan kl. 10:00 söndagen den 2 juni. Olika aktiviteter för barn och en gemensam knytkalasbuffé planeras.
  Jag ber om kontakt med kyrkoherden dem som är villiga att engagera sig i organisationen och ta med något till det gemensamma bordet.

 6. Mässordning i vår församling

Tisdag 18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan
Onsdag 18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan på svenska
19:05  lectio divina på polska
Torsdag
Kristi Himmelsfärd
10:00 – mässan på svenska
17:00mässan på polska
Fredag
17:30 – tillbedjan inför Allraheligaste Sakramentet
18:30 – mässan på svenska 
Lördag
17:00 – rosenkransbön
18:00 – mässan på svenska
Söndag 08:00 – mässan på polska
10:00 – mässan på svenska
15:00 – mässan på svenska
17:00 – mässan på polska

Expeditionstid:

Tisdag – Torsdag kl. 19.00-20.00 (efter kvällsmässa)
Fredag kl. 15.00-17.00
eller boka tid via telefon

 

 1. Bön till Marias ära under månad maj
  Maj månad är tillägnad på ett speciellt sätt till Guds Moder. På vardagar, i slutet av mässan och på fredagar, i slutet av tillbedjan, ber vi den lauretanska litanian till Marias ära.

 2. Konfirmation och Första Heliga Kommunion
  Lördagen den 4:e maj ska ungdomar från vår församling ta emot konfirmations sakrament. En väcka senare lördagen 11:e och söndagen 12:e maj ska barn från vår församling ta emot Herren Jesu kropp för första gången i sin allra första kommunion. Jag ber er alla om bön för dessa barn och ungdomar och deras föräldrar, att de ska förbereda sig väl för dessa dagar och att Jesus kommer att leva i deras hjärtan och hem för evigt.

 3. Mässordning i vår församling

Tisdag 18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan
Onsdag 18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan på svenska
19:05  ingen lectio divina 
Torsdagen
18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan
Fredag
Första fredag
17:30 – tillbedjan inför Allraheligaste Sakramentet
18:30 – mässan på svenska 
Lördag
Första lördag
17:00 – tillbedjan inför Allraheligaste Sakramentet
18:00 – mässan på svenska
Söndag 08:00 – mässan på polska
10:00 – mässan på svenska
15:00 – mässan på svenska
17:00 – mässan på polska

Expeditionstid:

Tisdag – Torsdag kl. 19.00-20.00 (efter kvällsmässa)
Fredag kl. 15.00-17.00
eller boka tid via telefon